Lithuania

Locally known as: “Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai”


Presentation on the EDPQS prepared by the Lithuanian Drug, Tobacco and Alcohol Control Department

EDPQS materials available in Lithuanian

INFORMATION IN LITHUANIAN

*** For additional information in English, please scroll down ***

„Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai“ (EDPQS) numato žingsnius, kurie būtini planuojant, vykdant ir vertinant prevencijos programas ir/ar priemones. EDPQS vadovas yra skirtas visiems specialistams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dirba psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje. Taip pat išskirti papildomi ekspertams skirti standartai. Standartai gali būti naudingi prevencijos politiką formuojantiems ir įgyvendinantiems asmenims, institucijų, įstaigų ir organizacijų, vykdančių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemones ar teikiančių paslaugas, vystymui ir įvertinimui. Standartai taip pat yra puiki savarankiško mokymosi ir savo veiklos įsivertinimo priemonė.

EDPQS informacinė medžiaga lietuvių kalba

EDPQS taikymo Lietuvoje pavyzdžiai

2012 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas parengė informaciją apie EDPQS lietuvių kalba bei pristatė ir aptarė šią informaciją darbo grupės susitikime rengiant priklausomybės ligų prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo koncepciją (gaires), 2012 m. spalio 10 d. patvirtintą vyriausybės nutarimu Nr. 1246.

2012 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru bei Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) organizavo 11 mokymų skirtingose savivaldybėse ir apmokė 315 specialistų. Minėtuose mokymuose buvo skaitytas pranešimas ir apie EDPQS.

2014 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas taikė EDPQS rengdamas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos darbo vietose rekomendacijas (http://ntakd.lt/files/prevencija/rekomendacijos.pdf).

2016 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pradėjo organizuoti mokymus kaip taikyti EDPQS. Pirmieji mokymai įvyko 2016-06-30, o antrieji – 2016-12-07. Planuojame mokymus organizuoti ir 2017-2018 m. Pirmieji mokymai organizuoti bendradarbiaujant su Lenkijos Respublikos narkotikų prevencijos biuru. Mokymai organizuojami vadovaujantis EDPQS informaciniu rinkiniu Nr. 3 „Mokymai“.

Participants at the first EDPQS training event in Lithuania

Participants at the first EDPQS training event in Lithuania

EDPQS Project Partner Artur Malczewski helping to facilitate the event

2016 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas išvertė, adaptavo ir išleido EDPQS trumpąjį vadovą: Quick Guide. Leidinys išverstas ir adaptuotas vadovaujantis EDPQS informaciniu rinkiniu Nr. 4 „Adaptavimas ir sklaida“.

Kontaktai

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Gedminienė (ruta.gedminiene@ntakd.lt), gali suteikti informaciją šiais klausimais:

 • Informacija apie veiklų, susijusių su EDPQS, vykdymą šalyje
 • Patarimai kaip dirbti su EDPQS
 • Pranešimai apie EDPQS

Liverpulio Džono Moro universiteto profesorius Harry Sumnall (h.sumnall@ljmu.ac.uk), gali suteikti informaciją šiais klausimais:

 • Bendra informacija apie EDPQS
 • Patarimai kaip dirbti su EDPQS
 • Pranešimai apie EDPQS
 • Mokymai dirbti su EDPQS
 • Leidimas vykdyti mokymus apie EDPQS, siekiant pelno

Kiti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai arba rekomendacijos

Daugiau informacijos rasite Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro interneto svetainėje arba susisiekę su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovėmis Rūta Gedminiene (ruta.gedminiene@ntakd.lt) arba Inga Bankauskienė (inga.bankauskiene@ntakd.lt).

INFORMATION IN ENGLISH

Project-specific activities in this country

 • The Lithuanian draft criteria for the evaluation of psychoactive substances abuse prevention projects were used in the development of the EDPQS.

Examples of EDPQS use in this country

In 2012, the Lithuanian Drug, Tobacco and Alcohol Control Department prepared an introduction to the EDPQS in Lithuanian language. Later that year, this introduction to the EDPQS was presented and discussed in the meeting of one working group. The aim of that working group was to prepare directions for the development of services of prevention, treatment, rehabilitation and reintegration which were later approved by the Government of the Republic of Lithuania as Resolution No.1246 of 10 October 2012 „On the Approval of the concept (guidelines) for the creation of the system of services of prevention, treatment, rehabilitation and reintegration“. Members of the working group took into account the EDPQS while preparing the concept (guidelines).

In 2012, the Drug, Tobacco and Alcohol Control Department (together with the Ministry of Education and Science, Education Development Centre, Special Pedagogy and Psychology Centre and the Department of Youth Affairs at the Ministry of Social Security and Labour) organised 11 training events in different municipalities on the questions of psychoactive substance use. In total, 315 specialists took place in the training, including representatives from the Municipal Drug Control Commissions and from the Municipal Administration Child Welfare Commissions. EDPQS was one of eight topics covered during these training events.

In 2014, the Drug, Tobacco and Alcohol Control Department used the EDPQS to prepare Recommendations for prevention in the workplace of the use of psychoactive substances.

In 2016, the Lithuanian Drug, Tobacco and Alcohol Control Department started delivering training events to support the use and implementation of the EDPQS. The first training event was held on 30th June 2016 (second event: 7th December 2016). EDPQS trainings will also be organised in 2017 and 2018. All training events are planned and delivered using EDPQS Toolkit 3: Training. The first training event was organised in collaboration with the Polish EDPQS Project Partner, the Polish National Bureau for Drug Prevention.

Participants at the first EDPQS training event in Lithuania

Participants at the first EDPQS training event in Lithuania

Participants at the first EDPQS training event in Lithuania

EDPQS Project Partner Artur Malczewski helping to facilitate the event

EDPQS Project Partner Artur Malczewski helping to facilitate the event

In 2016, the Quick Guide to the EDPQS was translated, adapted and published by the Lithuanian Drug, Tobacco and Alcohol Control Department, using EDPQS Toolkit 4: Adaptation and Dissemination.

Project partner

There was no official project partner from Lithuania in the EDPQS Phase I or Phase II projects.

The Lithuanian Drug, Tobacco and Alcohol Control Department has been leading on EDPQS-related activities in this country.

Main contact persons

Rūta Gedminienė, Chief specialist of Psychoactive substance use prevention coordination division, Drug, Tobacco and Alcohol Control Department (ruta.gedminiene@ntakd.lt), can be contacted regarding:

 • Information about EDPQS-specific activities in this country
 • Advice on how to work with the EDPQS
 • Requests for presentations on EDPQS

Prof Harry Sumnall, Professor in Substance Use at Liverpool John Moores University (h.sumnall@ljmu.ac.uk), can be contacted regarding:

 • General information about the EDPQS
 • Advice on how to work with the EDPQS
 • Requests for presentations on EDPQS
 • Requests to receive training on EDPQS
 • Requests for permission to provide for-profit training on EDPQS

Other quality standards and guidelines relevant to prevention

Yes. Please check the EMCDDA’s Best Practice Portal or contact Rūta Gedminienė (ruta.gedminiene@ntakd.lt) or Inga Bankauskienė (inga.bankauskiene@ntakd.lt) at the Drug, Tobacco and Alcohol Control Department for more information.

Information up-to-date as of September 2016. Something wrong or missing? To submit an update regarding this page (e.g. changed contact details, additional activities), please contact us.